درباره

تابلو فلکس و نئون سازی سایه یک تابلو LED واقع در شهر میانه، خیابان شهدا است.