درباره

سوپر مارکت صدرا یک سوپر مارکت، میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.