درباره

آموزشگاه و سالن زیبایی عسل یک آموزشگاه آرایش و پیرایش و آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.