درباره

کاغذ دیواری حمید یک دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.