درباره

شیرینی سرای نارمک یک شیرینی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.