درباره

روستای قره قاچ یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.