درباره

کوه قاراچانقیل یک کوه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.