درباره

چشمه شیرین بلاغ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.