درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.