درباره

عروس سرای دلیشا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.