درباره

صنایع MDF و فلزی پارس کابین یک کابینت سازی واقع در شهر میانه، خیابان فنی و حرفه ای است.