درباره

نئون LED روان مهدی یک تابلو LED واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، روبروی شهر بازی ملت است.