درباره

دره قارادره یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.