درباره

دره حق وردی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.