درباره

فروشگاه کامپیوتری دنیز یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.