درباره

چلوکبابی شیخ الاسلامی یک کبابی و کترینگ واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.