درباره

سالن زیبایی سمن گل یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.