درباره

روستای دلیقیز یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.