درباره

دره آق آبادرسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.