درباره

اتو کارواش دریا یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.