درباره

سوپر مارکت مختاری یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.