درباره

دره بال گونی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.