درباره

ابزار آلات ساختمانی حبیبی یک فروشگاه رنگ و ابزار و لوله و اتصالات واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.