درباره

سوپر مارکت باقری یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.