درباره

اتو گالری پاسارگاد یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.