درباره

فروشگاه و لبنیات طاهر طلوعی یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.