درباره

خشکه پزی محله یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.