درباره

کافی شاپ ستاره تک یک کافی شاپ واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، روبروی شهر بازی ملت است.