درباره

سوپر مارکت قره داغی یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.