درباره

کوه کتورگه یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.