درباره

دره پیسترچائی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.