درباره

دره اسدبلاغی دره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.