درباره

لوله کشی بایرام جعفری یک لوله کشی و تعمیرگاه تاسیسات واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.