درباره

کفاشی یک کفاشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.