درباره

پیش دبستانی مستقل قصر فرشته ها یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.