درباره

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی نوبهار دانش یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان شمالی است.