درباره

چشمه یارقان بلاغی یک چشمه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.