درباره

دره گچه قیه یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.