درباره

سالن زیبایی پاموک یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.