درباره

ساندویچی کاج یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.