درباره

فروشگاه تاسیساتی برادران بدلی یک فروشگاه تاسیسات و شیرآلات واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.