درباره

لاستیک فروشی و اتو سرویس مهدی یک لاستیک فروشی و تعویض روغنی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.