درباره

چشمه نخوت بولاغی یک چشمه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.