درباره

چشمه چاخ چاخ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.