درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.