درباره

دبستان ابتدایی دخترانه هاجر یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.