درباره

سوپر مارکت یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.