درباره

تعمیرگاه مکانیکی قاسمی یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.