درباره

بقعه امامزاده سید علی اشرف (ع) یک بقعه متبرکه و جاذبه گردشگری واقع در بخش ترکمانچای، روستای ورنکش است.