درباره

بقعه امامزادگان علی و محمد (ع) آستانجین یک بقعه متبرکه و جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، روستای آستانجین است.